11:45     12:00     12:15     12:30     12:45     13:00     13:15     13:30     13:45     14:00     14:15     14:30     14:45     15:00     15:15     15:30     15:45     16:00     16:15
Zaal 110Visuele communicatie: Hoe breng je een boodschap over aan de doelgroep?            Op weg naar een geletterde generatie!      Onderzoek naar de effecten van BoekStart, de VoorleesExpress en de Bibliotheek op school 
Zaal 111Voel je goed: taal en gezondheid combineren  Maak taal bespreekbaar: handvatten voor werkgevers           Oud geleerd is jong gedaan - De rol van ouders bij stimuleren van taalontwikkeling bij kinderen      Elkaar begrijpen door duidelijke communicatie  Taaltrainingen op de werkvloer: Taalbuddy’s in de praktijk
Zaal 112Doelgroepenanalyse             De succesfactoren voor een krachtige lokale samenwerking om taalarme gezinnen te ondersteunen      Landelijke monitor en kwaliteitskader 
Zaal 115Digitale Inclusie doe je met de bieb            Niveauverhoging en ouderbetrokkenheid in de wijk      Basisvaardigheden verbeteren met Oefenen.nl in Bibliotheek AanZet 
Zaal 116Dit werkt! De 11 succesfactoren voor effectieve taalcoaching.            Didactisch partnerschap. Ouders en school samen voor betere lezers.       Solo en samen: de cursist centraal  Samenwerken werkt! Focus op jongeren in het BENO traject
Zaal 117Masterclass Maurice de Greef: Inzetten op laaggeletterdheid loont in het sociaal domein!            Masterclass Positieve Gezondheid en laaggeletterdheid      Masterclass Bas den Hollander: Verbeteren Digivaardigen; iedereen moet kunnen meedoen 
Zaal 210Spoedcursus: herkennen en doorverwijzen            Spoedcursus: herkennen en doorverwijzen                   
Zaal 211Samen werken aan basisvaardigheden: een integrale aanpak  Taal & Gezondheid: op een leuke manier de taal leren en aan de slag met je gezondheid!           Samen digi-TAAL de toekomst in!  Sociaal Educatieve Kaart: aanbod in beeld      Bruggen bouwen en verhalen delen: de interculturele opvoedcoach  De BoekStartcoach en de peuterconsulenten krijgen meer ouders aan het voorlezen!
Zaal 212Ook ik tel mee: werken aan geldzorgen & inclusie             E-learning Aanpak Laaggeletterdheid voor gemeenteambtenaren       Werken aan basis- en werknemersvaardigheden met online leren 
Zaal 214Hoe goed is mijn Taalhuis?                    De inzet van een educatiegame bij peuters en kleuters                  
Zaal 218Ouderbetrokkenheid: leren van de praktijk            Vergroot jouw impact!      BLIC - virtual reality  
Zaal 219De Verteltassen: een kleurrijke samenwerking met ouders            No Escaperoom      Camouflage cursus gebruiken bij het signaleren van laaggeletterdheid 
Zaal 311Vraag het de NT1-er zelf: Q&A met ervaringsdeskundigen            Meer doen met taal en ouderbetrokkenheid? Doe de Scan Educatief Partnerschap!      Participeren met de PiëzoMethodiek 
Zaal 314Voorleesexpress: honderden gezinnen met een taalachterstand bereiken  Groot Familie, een toneelproject met NT1ers en NT2ers           Samen Thuis in Taal: waarom moeilijk doen als het samen kan?  Het Bossche Taalnetwerk(t)     NT1'ers bereiken? Werven met KLASSE! 
Zaal 323Digitale Buddies: jong én oud samen op reis in de digitale wereld  "Escape de conferentie": presenteer je resultaten op een vernieuwende manier           Koken met NT1-ers: een camouflage activiteit voor ouders.   Stop de ontlezing! Kies een aanpak die werkt     Taalambassadeurs: onmisbare schakel naar begrijpelijk taalgebruik 


 Aanpak en methoden
 Samenwerking
 Preventie
 Anders