Deelsessies

 

Hieronder vind je alle informatie over de verschillende deelsessies. De kleuren corresponderen met de thema’s van de dag. Er zijn drie rondes. In elke ronde zijn er sessies van 30 minuten en sessies van 60 minuten. Je kunt je binnen één ronde inschrijven voor één sessie van 60 minuten of voor twee opeenvolgende sessies van 30 minuten. Let goed op de starttijden. Je schrijft je van te voren in voor de sessies die jij wilt bezoeken. Elke sessie heeft een maximum aantal plekken. Schrijf je snel in, want vol is vol!

Print uw favorieten

Ronde 1

Titel: Visuele communicatie: Hoe breng je een boodschap over aan de doelgroep?
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Simone van Daelen (Studio Flessenpost)
Marleen Klapwijk (Studio Flessenpost)
Omschrijving: Het succesvol bereiken en activeren van laaggeletterde doelgroepen kan soms een uitdaging zijn. In deze workshop gaan we onze inzichten delen op het gebied van het ontwikkelen van laagdrempelige communicatiemiddelen, aan de hand van een al ontwikkeld product, genaamd de Groeikaarten. We zullen het onder andere hebben over het vinden van de kern van uw boodschap, het opdelen van de over te brengen informatie, de juiste toon voor het bereiken van uw doelgroep en, niet te vergeten, het visuele aspect. We laten zien hoe we opgedane kennis toepassen in nieuwe projecten, maar ook hoe wij dit steeds weer testen bij de doelgroep. En we gaan aan de slag om uw boodschap beter over te brengen naar laaggeletterden!
De Groeikaarten zijn een set kaarten, die ontwikkeld zijn in samenwerking met de Gemeente Utrecht. Ze worden op het consultatiebureau gebruikt om in gesprek te gaan met laaggeletterde ouders, over de ontwikkeling van hun jonge kind. Op de kaarten staan afbeeldingen van activiteiten, die ouder en kind samen kunnen doen tijdens dagelijkse handelingen. Deze activiteiten zorgen ervoor dat de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd, waardoor de kans kleiner is dat het met een taalachterstand op school begint.
Dit levert de sessie op: Na deze sessie gaan de deelnemers naar huis met meer praktisch toepasbare handvatten over het communiceren met laaggeletterden. Hoe zorg je dat de juiste informatie aankomt en blijft hangen bij de doelgroep?
Titel: Voel je goed: taal en gezondheid combineren
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Marieke Wiebing (Stichting Lezen & Schrijven)
Omschrijving: We staan stil bij:
- het waarom, wat en hoe van Voel je goed! (m.b.v. een filmpje over Voel je goed!);
- onderzoeksfeiten in woord;
- ervaringsverhalen in beeld (m.b.v. een filmpje waarin 3 Voel je goed!-deelnemers aan het woord komen);
- voorbeelden uit de praktijk;
- overzicht waar Voel je goed! draait.
Dit levert de sessie op: Een enthousiasmerende kennismaking in woord en beeld met een succesvolle integrale aanpak rond gezondheid en taal: Voel je goed! En een eerste aanzet tot nadenken over de passendheid ervan in hun eigen organisatie/woonplaats.
Titel: De Verteltassen: een kleurrijke samenwerking met ouders
Thema: Preventie
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Efrat de Groot - Yadgar (Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen)
Lisa van der Winden (Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen)
Merve Yildirim (Narcis Querido scchool)
Roma Tallih (Narcis Queridoschool)
Omschrijving: Hoe breng je ouders en school dichter bij elkaar? Hoe verbeter je de taal van kind en ouder op een aantrekkelijke manier? Hoe geef je kinderen meer leesplezier en prikkel je hun fantasie? Hoe stimuleer je het educatief milieu thuis op een speelse manier?
In deze workshop vertellen we over de unieke werkwijze van de Verteltasmethode: hoe werkt het, hoe zet ik het in op school en thuis? Met behulp van ervaringen en voorbeelden vanuit de praktijk, gaan we samen de meerwaarde en de valkuilen van de Verteltasmethode ontdekken. Deelnemers krijgen ook de mogelijkheid om Verteltassen, gemaakt door ouders op verschillende scholen, te bekijken en te verkennen. Ook krijgen deelnemers de kans om met ouders in gesprek te gaan over hun ervaringen.
Dit levert de sessie op: Na de werkshop weten deelnemers:
- wat de Verteltasmethode inhoudt;
- welke kansen en opbrengsten er zitten in het werken met de Verteltassen;
- hoe het inzetten van de Verteltasmethode op de eigen school samen met ouders mogelijk is;
- wat er van het schoolteam verwacht wordt als zij de ouders actief willen betrekken.
Titel: Digitale Buddies: jong én oud samen op reis in de digitale wereld
Thema: Samenwerking
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Carin Cuijpers (GeluksBV)
Omschrijving: In deze presentatie geven we inzicht in de aanpak en de opbrengsten van Digitale Buddies. De waarde van intergenerationeel leren en de randvoorwaarden voor een goede samenwerking tussen gemeente en organisaties, die een win-win-situatie voor alle partijen oplevert. Digitale Buddies is ontstaan als antwoord op de vraag van de Gemeente Utrecht binnen het programma Vitaal Oud met als doel de sociale basis van haar inwoners te versterken. Wij dragen hier aan bij door aan te sluiten bij de leefwereld van ouderen en hen gepersonaliseerd te ondersteunen in het vergroten van hun (digitale) vaardigheden. Door samenwerking met ROC Midden-Nederland creëren we ieder schooljaar 20 stageplekken en hebben we de zekerheid van voldoende buddies voor 4 reeksen Digitale Buddies per schooljaar. Een ander samenwerkingsverband is ontstaan met Bibliotheek Utrecht. In de werving van ouderen trekken we gezamenlijk op. De Bibliotheek stelt hun locatie beschikbaar voor de bijeenkomsten, een neutrale plek waar mensen makkelijk binnenlopen.
Dit levert de sessie op: Na deze presentatie heb je inzicht in de methodiek van Digitale Buddies, waarbij je verschil kunt maken voor jong én oud. We willen graag in gesprek met andere gemeenten en organisaties om Digitale Buddies verder het land in te brengen.
Titel: Hoe goed is mijn Taalhuis?
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Willem Camphuis (Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal)
Omschrijving: In deze interactieve workshop ga je een casus behandelen van een waargebeurde situatie in de praktijk. Het deelnemende Taalhuis geeft toelichting. Zo krijg je inzicht in het proces, waar je tegenaan kan lopen, en wat de kansen en mogelijkheden zijn. Deze kennis kan je gebruiken voor de doorontwikkeling van je Taalhuis, maar ook om de samenwerking met partners en lokale subsidieverstrekkers verder te brengen. Tot slot vertelt CBCT (Certificering Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal) over de aanpak hoe alle Taalhuizen tussen 2020 en 2023 gecertificeerd gaan worden.
Dit levert de sessie op: Taalhuizen en Taalpunten zijn er in vele organisatievormen en kunnen verschillen in hun lokale opdracht. In deze workshop leer je daar meer over. Ook ontdek je hoe certificering van Taalhuizen gaat, en waarom dat interessant is voor het Taalhuis, de lokale subsidieverstrekker(s) en de samenwerkingspartners.
Titel: Samen werken aan basisvaardigheden: een integrale aanpak
Thema: Samenwerking
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Annemarie Groot (CINOP/ecbo)
Yvonne Soons (Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl)
Omschrijving: Welke stappen moeten er gezet worden als je je als bedrijf wilt inzetten voor het verbeteren van basisvaardigheden? En wat komt daarbij kijken? Hoe kan je de handen ineenslaan om te zorgen dat jouw aanpak (meer) impact heeft? We presenteren onze integrale aanpak om samen te werken aan basisvaardigheden. We nemen je mee door verschillende projecten van CINOP/ecbo en Oefenen.nl, en doorlopen alle stappen: van visie- en planvorming tot het aanbieden van oefenmateriaal. En we laten je zien wat die projecten aan inzichten hebben opgeleverd.
Dit levert de sessie op: Je krijgt zich op hoe je in jouw bedrijf kan werken aan basisvaardigheden. Je weet na deze presentatie welke stappen je kan zetten om meer impact te maken.
Titel: Digitale Inclusie doe je met de bieb
Thema: Samenwerking
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Maaike Toonen (Koninklijke Bibliotheek)
Arjen Nijboer (DBieb Leeuwarden)
Omschrijving: De Koninklijke Bibliotheek (KB) neemt je mee in de landelijke samenwerking met het Ministerie van BZK en 8 landelijke uitvoeringsorganen, zoals SVB, CJIB en CAK in het kader van het project 'Digitale Inclusie'. Het project Digitale Inclusie zet zich ervoor in dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving, ook de mensen die extra hulp nodig hebben. De KB licht dit project toe en presenteert de eerste landelijke resultaten. dbieb Leeuwarden laat op een interactieve manier zien hoe lokale samenwerkingen tot stand zijn gekomen, en hoe rollen zijn verdeeld. Ook hoor je wat de eerste bevindingen en opbrengsten van de pilotfase sinds juli 2019 zijn.
Dit levert de sessie op: In deze workshop krijg je inzicht in hoe lokale samenwerkingen meer samenhang kunnen brengen in de digitale dienstverlening, voor mensen die extra hulp nodig hebben. Een integrale aanpak tussen taal, digitaal, en zeker ook hulp is essentieel. Bibliotheken kunnen hier een belangrijke rol in spelen.
Titel: Vraag het de NT1-er zelf: Q&A met ervaringsdeskundigen
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Danielle Schrumpf (Bibliotheek Waterland)
Rita Postma (Bibliotheek Waterland)
Saskia den Hartog (Bibliotheek Waterland)
Omschrijving: Wat heb je altijd al willen vragen aan mensen met lage taalvaardigheden? En wat zou jij ze willen vragen als het gaat om jouw ideeën over (de aanpak van) laaggeletterdheid? Waar loop je tegenaan? Wat wil je weten? Vraag het aan onze vrijwilligers ( laag taalvaardige NT1-ers) en wij denken, als coördinator Taalhuis, met je mee. We gaan samen op zoek naar oplossingen en volgende stappen die positief zijn voor de doelgroep, en ook haalbaar en gunstig voor professionals.
Dit levert de sessie op: In deze workshop kan je jouw ideeën direct toetsen bij de doelgroep zelf. Zij zijn immers de experts. Ook kunnen wij meedenken over oplossingen vanuit de ervaring die we op hebben gedaan met de opzet van een NT1 groep in ons taalhuis.
Titel: Ook ik tel mee: werken aan geldzorgen & inclusie
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Clairette van der Lans (Wijzer in geldzaken / Ministerie van Financiën)
Marit Groeneveld (Dienst Publiek en Communicatie / Ministerie van Algemene Zaken)
Saskia Soekhoe - Datadin (Wijzer in geldzaken / Ministerie van Financiën)
Omschrijving: In deze workshop vertellen wij je over Kas. Kas heeft moeite om geldzaken te regelen en bv. toeslagen aan te vragen. De (digitale) informatie van de overheid is voor hem te ingewikkeld. Hierdoor kan hij elke maand maar net rondkomen en is hij kwetsbaar voor geldzorgen.
Dienst Publiek en Communicatie (Rijksoverheid) heeft afgelopen jaar een verkenning en een aantal pilots uitgevoerd, waarmee ze informatie van de rijksoverheid beter geschikt maken voor mensen zoals Kas. Wijzer in Geldzaken heeft handige tips en middelen hoe mensen in de omgeving van Kas hem kunnen verwijzen naar hulp, zodat geldproblemen voorkomen worden.
Graag delen DPC en Wijzer in geldzaken tijdens deze interactieve workshop hun ervaringen. En misschien schuift Kas wel zelf aan...
Dit levert de sessie op: Bijna iedereen die met de doelgroep werkt of die hen helpt, ervaart dat deze groep vaak digitale ‘hobbels’ ervaart en vaak kampt met geldstress. Wij willen ervaringen over wat beter kan en wat werkt daarom graag delen. Want iedereen telt mee!
Titel: Voorleesexpress: honderden gezinnen met een taalachterstand bereiken
Thema: Preventie
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Nina Zeevenhooven (VoorleesExpress Amsterdam)
Emma Bennis (VoorleesExpress Amsterdam)
Omschrijving: Samen gaan we in gesprek over wat er nog meer voor nodig is om gezinnen met een taalachterstand te bereiken en onze impact te vergroten. Eén van onze vrijwilligers brengt een aantal praktijkvoorbeelden in waar we actief mee aan de slag gaan. Want de nood is hoog: maar liefst 20% van de kinderen in Amsterdam begint de basisschool met een taalachterstand.
Dit levert de sessie op: Je krijgt een kijkje achter de schermen. Hoe we onze impact vergroten en op deze manier taalachterstanden tegengaan. Je doet ideeën op om (met partners) aan de slag te gaan in jouw werkgebied.
Titel: Dit werkt! De 11 succesfactoren voor effectieve taalcoaching.
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Esra van den Aker (Het Begint met Taal)
Elise Zomer (Het Begint met Taal)
Omschrijving: Hoe zorg jij ervoor dat taalcoaching echt effectief is? Kom in deze workshop te weten wat de 11 succesfactoren zijn voor effectieve taalcoaching. Deel jouw visie hierop en scherp hem aan. Profiteer van de tips en praktijkvoorbeelden over samenwerking tussen taaldocenten en -coaches, het meten van impact en natuurlijk goede begeleiding van taalvrijwilligers. We geven - en zoeken samen - praktische handvatten hoe je deze factoren kunt vertalen naar jouw werkpraktijk. Aan het einde van de sessie heb je concrete tips ontvangen om taalcoaching nóg effectiever te (laten) maken.
Dit levert de sessie op: Samen reflecteren we wat er nodig is voor goede taalcoaching en wisselen tips en praktijkvoorbeelden uit. We schetsen een breed kader en geven tegelijk verschillende mogelijkheden en praktische tips per succesfactor. Aan het einde van de sessie heb je concrete tips ontvangen om taalcoaching nóg effectiever te (laten) maken.
Titel: Doelgroepenanalyse
Thema: Anders
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Annemarie Groot (Ecbo)
Omschrijving: CINOP, ROA en ETIL onderzochten de afgelopen tijd of de groep laaggeletterden is op te splitsen in duidelijk te onderscheiden subgroepen, en wat gemeenten en andere betrokken organisaties kunnen doen om deze groepen effectief te bereiken. In deze workshop laten we je zien hoe je per gemeente kunt zien wat de absolute en relatieve omvang is van zeven verschillende subgroepen laaggeletterden en geven we praktische handvatten hoe je deze groepen het beste kunt werven en bedienen.
Dit levert de sessie op: Inzicht in wat de tool voor gemeenten kan betekenen.
Titel: Masterclass Maurice de Greef: Inzetten op laaggeletterdheid loont in het sociaal domein!
Thema: Anders
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Maurice de Greef (Vrije Universiteit Brussel)
Omschrijving: Meer dan 100 onderzoeken van de Vrije Universiteit Brussel en Maastricht University laten zien, dat investeren in leertrajecten voor laagopgeleide of laaggeletterde mensen werkt! Vraag is wat het onze samenleving dan oplevert, maar vooral waarom dat zo belangrijk is. Welke ontwikkelingen zien we in de domeinen zorg, arbeid, welzijn, wonen, opvoeding maar ook in projecten voor armoede en digitale inclusie? Waarom laten juist die ontwikkelingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau zien, dat we in laaggeletterdheid moeten investeren? En wat moeten we dan doen om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken?
In deze masterclass krijgt u inzicht in ontwikkelingen vanuit andere sectoren en de opbrengsten van investeringen in laaggeletterdheid per domein. Daarnaast wordt u duidelijk waarom leren voor volwassenen zo belangrijk is voor alle domeinen in ons leven!
Dit levert de sessie op: De deelnemers krijgen een ijzersterke argumentatie om samen met andere partners in het sociale domein te investeren in laaggeletterdheid en het leren van volwassenen. Hiermee kunnen ze op lokaal en regionaal niveau de aanpak van laaggeletterdheid legitimeren.
Titel: Spoedcursus: herkennen en doorverwijzen
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Marijke Holsbrink (Stichting Lezen & Schrijven)
Mariet Hattink (Stichting Lezen & Schrijven)
Johan Stets ()
Omschrijving: Kom je in jouw werk geregeld mensen tegen die moeite hebben met taal, rekenen of digitale vaardigheden? Wil je graag weten hoe je laaggeletterdheid kunt herkennen, en hoe je dit bespreekbaar kunt maken? Kom dan naar de spoedcursus Herkennen en Doorverwijzen. Je krijgt praktische tips en handvatten om jouw werk of dienstverlening beter af te stemmen op mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met een computer.
Dit levert de sessie op:
Titel: Taal & Gezondheid: op een leuke manier de taal leren en aan de slag met je gezondheid!
Thema: Samenwerking
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Eva de Nie (InMovement )
Els Koch (Avant sanare)
Omschrijving: Doe mee en ervaar de training Taal & Gezondheid. Vandaag ben je één van onze deelnemers en krijg je een inkijkje in een les uit de training Taal & Gezondheid. Daarnaast geven we onze resultaten weer in beeld, zowel grafisch als in sfeerimpressies. We laten zien hoe we de samenwerking aangaan met diverse organisaties uit het werkveld Zorg & Welzijn. Onder WAT WERKT?! verstaan wij:
- samenwerking tussen diverse organisaties op het gebied van Zorg & Welzijn, in zowel de werving, training als duurzame doorstroming.
- samenwerking tussen preventie experts gezondheid en taaldocenten in de training; de methode die wij ontwikkeld hebben.
- de ontwikkelde methodiek om informatie van de training in eenvoudige taal en beeld weer te geven.
- inzetten op een laagdrempelige, leuke, praktische en interactieve training in de wijk. Bestemd voor deelnemers met een verschillend taalniveau.
- gebruik van verschillende taalniveaus, zodat deelnemers elkaar positief kunnen ondersteunen in de training.
- afname van een gezondheidstoets en een taaltoets aan het begin en aan het eind van de training om de positieve resultaten in kaart te brengen.
- inzet van een preventieve training waarbij de deelnemers vorderen in hun Nederlandse taal en gezondheidsvaardigheden leren.
Dit levert de sessie op: Laat je informeren over de waarop wij onze training Taal & Gezondheid methodisch hebben samengesteld op een leuke, laagdrempelige, praktische en beeldende manier. Tevens laten we zien hoe we de samenwerking aangegaan zijn op het gebied van werving, training en duurzame doorstroming.
Titel: "Escape de conferentie": presenteer je resultaten op een vernieuwende manier
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: David Kranenburg (Actief Ouderschap)
Omschrijving: Ervaar hoe het is om van je conferentie een spel te maken door middel van ervaren, puzzelen en heel veel gesprek! In Arnhem is een vernieuwende en inspirerende "conferentie game" gehouden om de resultaten van het "Tel Mee met Taal" project "Taalrijke thuisomgeving Arnhem" te delen met deelnemers uit de stad. In deze workshop ervaar je hoe spannend en leerzaam deze alternatieve conferentie kan zijn en hoe deze aanpak verbindend werkt voor alle partijen in het consortium. Iedereen heeft namelijk een actieve rol in de voorbereiding en uitvoering van de conferentie. Die actieve rol is er ook voor alle deelnemers. Na deze workshop wordt kennisdeling ineens veel leuker!
Dit levert de sessie op: Een concreet, bruikbaar idee om kennis uit de TmmT projecten op een leuke, vernieuwende manier te delen.
Titel: Maak taal bespreekbaar: handvatten voor werkgevers
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Gera de Vries (Leren en Werken)
Sandra Helmes (Sectorinstituut Transport en Logistiek)
Omschrijving: Het Taalakkoord Werkgevers, uitgevoerd door de Leerwerkloketten, creëert bewustzijn over het belang van taal als werknemersvaardigheid. Hiervoor is een netwerk van groot belang. Tijdens deze duo presentatie krijg je informatie over het Taalakkoord Werkgevers en de resultaten van het netwerk. Ook worden de aanpak en resultaten gepresenteerd van het sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). STL heeft een aanpak ontwikkeld om werkgevers in transport en logistiek bewust te maken van het belang van taalvaardige medewerkers. De aanpak is gekoppeld aan twee thema’s: veilig werken en schulden/loonbeslag. Daarnaast heeft STL de interne kennis over laaggeletterdheid vergroot en het belang van goede basisvaardigheden op de agenda gezet. STL zet ook in op het verbeteren van haar dienstverlening door gebruik van begrijpelijke taal. Tijdens deze presentatie hoor je op welke doelgroepen STL zich heeft gericht, welke kanalen en middelen zijn ingezet (en hoe die zijn ontvangen), en welke samenwerkingen er zijn aangegaan.


Dit levert de sessie op: Je krijgt inspiratie hoe je onze aanpak ook in jouw eigen situatie kunt toepassen. Je leert wat je nodig hebt om zowel je eigen organisatie, als werkgevers in je sector warm te maken om in actie te komen.
Titel: Groot Familie, een toneelproject met NT1ers en NT2ers
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Tania Polak (Centrum voor Basiseducatie)
Omschrijving: Door middel van een aangrijpende korte documentaire die over het toneelproject gemaakt is krijg je een duidelijk beeld van hoe er te werk wordt gegaan met het toneelproject waarin zowel Nederlandstaligen, anderstaligen, Belgen, niet-Belgen, nieuwkomers en oudkomers aan deelnemen. Daarna bespreken we volgende vragen... Hoe pak je dat aan? Hoe studeren ze hun rol in als het taalniveau laag is? Hoe komt het toch tot taalverwerving en werkt met tegelijk aan heel wat andere doelstellingen. Wat zijn de uitdagingen? Wat werkt of wat werkt niet bij dit buitenschools leren?
Dit levert de sessie op: Je krijgt een duidelijk beeld van onze werkwijze en we merken dat dit inspirerend werkt. We hopen de warmte van het project, de emoties waarmee het gepaard gaat en 'de goesting' op jou over te brengen.

Ronde 2

Titel: Samen Thuis in Taal: waarom moeilijk doen als het samen kan?
Thema: Samenwerking
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Dory Melis (Bibliotheek Eindhoven)
Esther de Poorter (Bibliotheek Eindhoven)
Omschrijving: Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Daarom moeten we laaggeletterdheid anders aan gaan pakken. Hoe? Door eigenlijk niets nieuws te doen, maar door te verdiepen, te verbreden en te versterken. Met lef en enthousiasme! We geven ons enthousiasme graag door aan de mensen in de zaal en nemen hen mee in de Eindhovense aanpak. Een succesvolle aanpak die we samen met vrijwilligers, professionals uit o.a. het basisonderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en andere maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg, welzijn, cultuur en educatie. Maar vooral ook samen met kinderen en hun ouders.
Dit levert de sessie op: Inspiratie voor een duurzaam, low budget aanpak met een hoog rendement.
Titel: Didactisch partnerschap. Ouders en school samen voor betere lezers.
Thema: Preventie
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Leontine le Blanc (Leesadvies)
Omschrijving: Thuis- en gezinsfactoren zijn voor 49% van invloed op het leren lezen en rekenen van kinderen. De grootte van de klas bepaalt 8%, en de kwaliteit van de leerkracht 43%. De school is verantwoordelijk voor het leesonderwijs, maar ouders kunnen hier duidelijk wel een ondersteunende rol bij vervullen. Dit moet wel op een leuke, ontspannen én goede manier gebeuren.
Door een ouderbijeenkomst over thuis lezen te organiseren, werken school en ouders samen aan de basisvaardigheden van het leren lezen en ontstaat er een educatief thuismilieu met leesplezier bij kinderen. In mijn workshop krijg je alles te horen over mijn werkwijze om ouders te betrekken bij het leesonderwijs. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: hoe laat je ouders zien wat het belang van leren lezen is, hoe motiveer je je kinderen om te lezen, en hoe sluit je aan bij de interesses van je kind. Voor veel ouders is ervaren, zien en doen belangrijker dan het alleen horen. Dat gebeurt ook in deze workshop.
Dit levert de sessie op: De deelnemers gaan met nieuwe kennis en praktische ideeën naar huis over hoe ze ouders kunnen betrekken bij het leesonderwijs en het proces van leren lezen.
Titel: Samen digi-TAAL de toekomst in!
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Marjon Doef (Basisschool De Horizon)
Josette Huisman - van Adrichem (Basisschool De Horizon)
Omschrijving: Community School De Horizon heeft twee locaties in de aandachtsbuurten van Delft. Vanuit de behoefte van de ouders en de school is het project “Samen digi-TAAL de toekomst in!” ontwikkeld. Beide locaties lenen een tablet uit voor thuisgebruik aan ouders met kinderen van 2 t/m 7 jaar. Om vertrouwd te raken met de Nederlandse taal en computergebruik, maar vooral ook om de basis te leggen voor betere schoolprestaties, sociale contacten, zelfvertrouwen en kansen op de arbeidsmarkt in de toekomst. Ouders krijgen op de verplichte ouderbijeenkomsten op school les op een tablet met taal- en rekenprogramma’s. Het project stimuleert de ouder-kind relatie en het onderwijsondersteunend vermogen van ouders in de thuissituatie. Met een tablet komt de Nederlandse taal achter de voordeur. Kinderen krijgen dagelijks een taalaanbod en kunnen spelenderwijs leren. Opbrengsten bij ouders en kinderen zijn opzienbarend.
In 2017 is het project gestart met ouders uit de peuterspeelzaal in de leerjaren 1 en 2. Cursusjaar 2019/2020 wordt het project uitgerold naar leerjaar 3. Inmiddels hebben verschillende organisaties zich aangesloten bij het project.
Dit levert de sessie op: Ons project geeft ouders en kinderen kansen in de thuissituatie. Het stimuleert de ouderbetrokkenheid bij peuterspeelzalen, scholen en bibliotheken. In de sessie krijgen de deelnemers te horen wat de voorwaarden zijn om met “Samen digi-TAAL de toekomst in!” te starten.
Titel: Op weg naar een geletterde generatie!
Thema: Samenwerking
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Marga Beckers (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ))
Machteld Res (GGD Zaanstreek Waterland)
Jolanda Den Hertog (GGD Gelderland-Midden)
Maroesja Klinkert (Volksgezondheid Utrecht)
Anne Lucassen (Gemeente Utrecht)
Omschrijving: In deze interactieve workshop buigen wij ons gezamenlijk over drie hoofdvragen:
* Hoe bereik je laaggeletterde ouders en kinderen?
* Hoe stimuleer je ouders en kinderen om hun taalvaardigheid te verbeteren? Welke interventies en andere ondersteuningsmiddelen zijn er al?
* Hoe - en met wie - werk je slim samen zodat je niet alleen voor een (te) grote opgave komt te staan en het wiel opnieuw moet uitvinden? Wat zijn de do's en de don'ts?
We delen de aanpak, ervaringen, tips en geleerde lessen uit de pilots die deel uitmaken van het project 'op weg naar een geletterde generatie'.
Dit levert de sessie op: De deelnemers aan het congres krijgen input om zelf met het thema aan de slag te gaan. Ze doen inspiratie op uit de drie pilots om ook zelf aan de slag te gaan, of hun aanpak uit te breiden met goede aanpakken. Ze kunnen tevens aansluiten op een mogelijk vervolgtraject.
Titel: Niveauverhoging en ouderbetrokkenheid in de wijk
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Cora den Boer (ROC Mondriaan Taal+ school)
Jenny van de Griend (Taal aan Zee)
Annemie Konings (Bibliotheek Den Haag)
Omschrijving: In een afwisselende presentatie vertellen de projectleiders van de Taal+ school, vrijwilligersorganisatie Taal aan Zee en Bibliotheek Den Haag hoe het project is ontstaan, hoe zij het gezamenlijk hebben vormgegeven en wat de resultaten zijn. Aan de hand van een kort filmpje bespreken we onze aanpak en methodiek, en benoemen we de succesfactoren en de valkuilen. De presentatie sluit aan bij thema 1 'Aanpak en methoden', maar de samenwerking tussen eerder genoemde organisaties is ook een essentieel onderdeel van de methodiek. Tot slot presenteren we de resultaten van het traject en de vervolgstappen die zowel deelnemende scholen / cjg's, als deelnemers gezet hebben.
Dit levert de sessie op: We presenteren een pasklaar taaltraject, wat ingezet kan worden door andere taalaanbieders. Tevens tonen we het belang van een goede samenwerking tussen diverse organisaties in een stad. Bovendien kunnen beleidsmedewerkers van gemeenten ideeën opdoen om een dergelijk traject in te zetten in hun eigen plaats.
Titel: Meer doen met taal en ouderbetrokkenheid? Doe de Scan Educatief Partnerschap!
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Jacqueline de Maa (ITTA UvA)
Bart Siekman (ITTA UvA)
Omschrijving: Laaggeletterdheid gaat vaak over van generatie op generatie. Ouderbetrokkenheid kan de taalontwikkeling en geletterdheid van kinderen en ouders versterken. Maar hoe bereik je dat in de praktijk? In deze workshop ga je aan de slag met de Scan Educatief Partnerschap. Dit is een vragenlijst met zeven onderwerpen die betrekking hebben op allerlei aspecten van taal en ouderbetrokkenheid: visie op het beleid, het versterken van het educatieve thuismilieu, omgaan met (super)diversiteit, vaardigheden van ouders versterken, deskundige professionals, formele ouderparticipatie en interprofessionele samenwerking. Bovendien krijg je een online tool aangereikt, Ouderwijs.net, waar je direct informatie kunt vinden: inzichten uit de wetenschappelijke literatuur, inspirerende praktijkvoorbeelden en handige instrumenten. Kortom: met de Scan en Ouderwijs.net geef je je beleid rondom taal en ouderbetrokkenheid een boost!
Dit levert de sessie op: Met behulp van de Scan Educatief Partnerschap krijg je op eenvoudige wijze inzicht in jouw beleid rondom taal en ouderbetrokkenheid. Met het nieuwe platform Ouderwijs.net krijg je daarnaast de tools aangereikt om jouw beleid door te ontwikkelen of een nieuw beleid op te zetten.
Titel: Vergroot jouw impact!
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Hannah Achterbosch (Nationaal Agentschap Erasmus+)
Omschrijving: In deze workshop krijg je handvatten aangereikt hoe jij je impact kunt vergroten met jouw (vrijwilligers)werk of project! Als je wilt weten wat werkt, is het belangrijk dat je leert denken vanuit een grotere/bredere sociale verandering. Maar dat niet alleen: je leert ook hoe je deze grote verandering verbindt aan duidelijke doelgroepen en concrete acties: hoe groot of klein deze ook zijn. Tijdens deze workshop ga je aan de hand van de impacttool en twee concrete projectcases aan de slag met het vergroten van je impact.
Impacttool: https://www.erasmusplus.nl/impacttool-mobiliteit
Dit levert de sessie op: De impacttool is een relatief simpele tool, die je helpt om op een concrete en praktische manier na te denken over hoe jij bijdraagt aan verandering. Je krijgt antwoord op de vraag: Wat werkt?!
Titel: Oud geleerd is jong gedaan - De rol van ouders bij stimuleren van taalontwikkeling bij kinderen
Thema: Preventie
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Jenny Wildenbos (Lost Lemon )
Jasper Muskiet (Lost Lemon)
Hanneke Paul (Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen)
Omschrijving: In deze workshop nemen we je mee in de wereld van laagtaalvaardige ouders. Zij krijgen soms opvoedadviezen die zij niet begrijpen of kunnen opvolgen. Hoe voorkomen we dat hun kinderen laaggeletterd worden, en maken we tegelijk gebruik van de motivatie van ouders die het beste willen voor hun kind? Binnen ons onderzoek ‘Oud geleerd is jong gedaan’ brachten we dit samen en zochten we een curatieve en preventieve aanpak: we onderzochten behoeften van laagtaalvaardige ouders op het consultatiebureau en ontwikkelden praktisch drempelaanbod als opstapje naar regulier (taal)aanbod. Door iteratief te werken ontdekten we wat werkt, maar ook wat niet werkt! We delen onze aanpak en geleerde lessen, en laten je ervaren hoe je met deze methode aan de slag kan in je eigen werkpraktijk. Zo kom je tot een effectieve preventieve aanpak die écht aansluit, en zowel ouder als kind op weg helpt! Bovendien krijg je onze factsheet met inspiratie voor werkzame ingrediënten, een passende aanpak en de route naar borging mee naar huis.
Dit levert de sessie op: Je ontdekt wat wel en niet werkt in preventief werken. Je krijgt inzicht in behoeften van laagtaalvaardige ouders en inzicht in een iteratieve manier van werken. Tot slot ontvang je een factsheet met geleerde lessen én adviezen om een passende aanpak in jouw werkpraktijk te borgen.
Titel: No Escaperoom
Thema: Anders
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Marianne Schimmel (UWV)
Gertjan de Ruiter (UWV)
Manon de Graaff (UWV)
Maxime Schulpen (UWV)
Omschrijving: De ‘No escaperoom’ biedt een kijkje in het huis van familie Dubois, een gezin dat een aantal ingrijpende levensgebeurtenissen doormaakt en waar sommige gezinsleden een beperking hebben. De No escaperoom bestaat uit opdrachten die een indruk geven hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis (TOS), autisme, schulden, of een visuele beperking te hebben. Maar pas op de ‘No escaperoom’ is de enige escaperoom in Nederland waaruit je niet kunt ontsnappen! Het doel van de ‘No escaperoom’ is het creëren van bewustwording over inclusie en het op gang brengen van het gesprek in organisaties over dit belangrijke thema.
Dit levert de sessie op: De ‘No escaperoom’ creëert op een verrassende manier bewustwording over inclusie en het op gang brengen van het gesprek in organisaties over dit belangrijke thema.
Titel: Koken met NT1-ers: een camouflage activiteit voor ouders.
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Kathelijne Bessems (Maastricht University)
Evelyne Linssen (GGD Zuid Limburg)
Hanneke Philipsen (Met Smaak)
Marja Henssen (Schunck)
Marijke Timmermans (Vistacollege)
Omschrijving: De cursus 'Zin in Koken' is een praktische “camouflageactiviteit” waarin mensen met lage taalvaardigheden samen aan de slag gaan met lekker en gezond koken voor weinig geld. De Universiteit Maastricht, GGD Zuid-Limburg, bibliotheek Schunck, Vista College en cursusleider Hanneke Philipsen delen vanuit hun eigen invalshoek hun ervaringen met dit project en vertellen hoe ze deelnemers (NT1-ers) hebben gevonden via een mix van wervingsstrategieën passend bij de wijk en deelnemers. Ze delen hoe ze de cursus flexibel hebben ingezet en aan zijn gesloten bij bestaande initiatieven, bijvoorbeeld als ouderactiviteit bij een bestaande kinderclub.
Dit levert de sessie op: 'Zin in koken' verbindt belangrijke elementen met elkaar: koken voor en met je kind, koken met een klein budget, geletterdheid en gezondheidsvaardigheden. In deze presentatie krijg je inzicht in de learnings en in de succesfactoren van dit project.
Titel: De succesfactoren voor een krachtige lokale samenwerking om taalarme gezinnen te ondersteunen
Thema: Samenwerking
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Hermien Lankhorst (Kunst van Lezen (Stichting Lezen/KB))
Geja Olijnsma (Bibliotheek Venlo)
Ben Janssen (Bibliotheek Venlo)
Marie-Anne Raaijmakers (Kunst van Lezen)
Omschrijving: Taalproblemen worden vaak van generatie op generatie doorgegeven. Om dit tegen te gaan is het van belang deze cyclus te doorbreken. De gezinsaanpak van laaggeletterdheid speelt hierin een belangrijke rol. Deze aanpak richt zich op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen thuis. Om deze benadering te laten slagen, is het nodig dat verschillende lokale partijen (waaronder de gemeente, vve-instellingen, bibliotheek, JGZ en onderwijs) structureel samenwerken.

Wat is er nodig om een dergelijke samenwerking tot een succes te maken? Hoe zouden de rollen en verantwoordelijkheden moeten worden verdeeld? Bij wie ligt de regie?
In deze workshop gaan we over deze en andere vragen met elkaar in gesprek. Dit doen we met bibliotheekdirecteur Geja Olijnsma en wethouder Frans Schatorjé (Zorg, Welzijn en Onderwijs) uit Venlo, die samen met andere lokale partners een zeer succesvolle samenwerking zijn aangegaan.
Dit levert de sessie op: Inzicht in hoe de gezinsaanpak rond taalarme gezinnen lokaal goed georganiseerd kan worden om duurzaam en succesvol te opereren.
Titel: E-learning Aanpak Laaggeletterdheid voor gemeenteambtenaren
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Annemarie Groot (CINOP/ecbo)
Omschrijving: InBrain en CINOP heeft drie E-learning-modules ontwikkeld over de aanpak van laaggeletterdheid. De modules zijn bedoeld voor startende beleidsmedewerkers en behandelen de onderwerpen: Aanbesteden, Monitoren en Werving van laaggeletterden. De modules bestaan uit informatie, videofragmenten en een test-jezelf-gedeelte. In deze workshop gaan we kort in op hoe de modules eruit zien en wat beleidsmedewerkers aan de E-learning kunnen hebben.
Dit levert de sessie op: Inzicht in de beschikbare E-learning en wat die voor beleidsmedewerkers kan betekenen.
Titel: Masterclass Positieve Gezondheid en laaggeletterdheid
Thema: Anders
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Malou Timmers (Institute for Positive Health)
Omschrijving: Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Kun je je bijvoorbeeld voldoende redden? Voel je je gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er misschien medische zorg nodig of steun uit je omgeving? Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past. Het invullen van de vragenlijst Positieve Gezondheid helpt mensen kiezen en bespreken wat voor hen belangrijk is.

In 2019 heeft het Instituut voor Positieve Gezondheid in samenwerking met enkele partijen zoals Pharos, Stichting lezen en schrijven en de GGD een tool ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met begrijpend lezen. Deze tool is een vereenvoudigde versie van Mijn Positieve Gezondheid, ook wel de eenvoudige tool genoemd. Deze tool is ontwikkeld met de doelgroep zelf en ook uitvoerig getest. Daarnaast is er een begeleidingsdocument voor (zorg)professionals. Inmiddels weten we hoe de tool wordt gebruikt en waar men tegenaan loopt, maar ook wat werkt. In de masterclass wordt zowel de ontwikkeling belicht als de werkende factoren.
Dit levert de sessie op: Kennis over de eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid en wat werkt in de praktijk.
Titel: Spoedcursus: herkennen en doorverwijzen
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Marijke Holsbrink (Stichting Lezen & Schrijven)
Mariet Hattink (Stichting Lezen & Schrijven)
Omschrijving: Kom je in jouw werk geregeld mensen tegen die moeite hebben met taal, rekenen of digitale vaardigheden? Wil je graag weten hoe je laaggeletterdheid kunt herkennen, en hoe je dit bespreekbaar kunt maken? Kom dan naar de spoedcursus Herkennen en Doorverwijzen. Je krijgt praktische tips en handvatten om jouw werk of dienstverlening beter af te stemmen op mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met een computer.
Dit levert de sessie op:
Titel: De inzet van een educatiegame bij peuters en kleuters
Thema: Preventie
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Ryanne Smit (Squla)
Annemarije De Beer (Squla)
Omschrijving: WoordExtra is een interventie voor kinderen tussen 3 en 6 jaar, die opgroeien in taalarme gezinnen. Het online oefenprogramma is laagdrempelig, omdat het gratis wordt aangeboden, op alle apparaten kan worden afgespeeld en op ieder zelfgekozen moment kan worden gebruikt. Er zijn inmiddels meer dan 5000 kinderen die WoordExtra gratis thuis gebruiken. Door middel van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek laten we zien dat kinderen beter worden in het herkennen van woorden. De game heeft bovendien een positieve impact op het leerproces, maar wordt ook als leuk, leerzaam en aantrekkelijk ervaren. Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) doet verder onderzoek naar de game voor landelijke aanbeveling in consultatiebureaus. In deze presentatie tonen wij de resultaten van WoordExtra. Alle aanwezigen krijgen een account, zodat zij ook zelf kennis kunnen maken met de game.
Dit levert de sessie op: U maakt kennis met een laagdrempelige interventie om laaggeletterdheid op jonge leeftijd tegen te gaan. Met WoordExtra leren peuters en kleuters op een leuke, positieve manier de woorden uit de BAK-lijst.
Titel: Sociaal Educatieve Kaart: aanbod in beeld
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Kelly Oostlander (Koninklijke Bibliotheek)
Lisenka Akse (Koninklijke Bibliotheek)
Omschrijving: Wil jij weten wie wat doet in jouw gemeente op het gebied van basisvaardigheden? Start dan met de sociaal educatieve kaart. Tijdens deze workshop hoor je welke mogelijkheden deze website biedt, om lokaal het aanbod basisvaardigheden te ontsluiten en een verbinding te maken tussen vaardigheden verhogen en praktische ondersteuning. Met als hoofddoel meer verwijzingen realiseren naar formeel, non-formeel en informeel aanbod.
Dit levert de sessie op: Inzicht in de meerwaarde van het laagdrempelig ontsluiten van het lokale aanbod, en de kans om -samen met de lokale bibliotheek- ook een lokale sociaal educatieve kaart te starten.
Titel: Het Bossche Taalnetwerk(t)
Thema: Samenwerking
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Betty Vervoort (Het Bossche Taalnetwerk)
Charlotte van den Eijnden (Stichting Babel)
Jitske Blom (Stichting Babel)
Omschrijving: Deze presentatie geeft informatie over het opzetten van een netwerkorganisatie, en laat zien wat dat oplevert. Stel, je boekt een groepsreis. De foto’s en de beschrijving in de brochure voorspellen hoe de reis eruit gaat zien en wat je gaat beleven. Maar met wie ga je dit avontuur beleven, en hoe pakt het uit in de praktijk? Het Bossche Taalnetwerk presenteert haar avontuur en structuur, aan de hand van foto's een een reisverslag, Het netwerk bestaat uit twaalf bondgenoten die elkaar kennen en weten te vinden, en groeit door het draagvlak van de uitvoerders. Ook delen we twee succesvolle praktijkvoorbeelden van wijkprojecten: Laagtaalvaardige ouders en Inlooppunten in de wijk.
Dit levert de sessie op: Inzicht in en inspiratie voor het opzetten van een netwerkorganisatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we zien wat het netwerk oplevert.
Titel: Stop de ontlezing! Kies een aanpak die werkt
Thema: Preventie
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Marianne Bastianen (De Schoolschrijver)
Omschrijving: Uit de recente PISA-onderzoeksresultaten blijkt dat Nederlandse leerlingen het laagst van alle OESO-landen scoren op leesplezier. Hoe kan dat? En vooral: wat kunnen we eraan doen? Stichting De Schoolschrijver presenteert haar aanpak voor aansprekend en duurzaam lees- en schrijfonderwijs in het primair onderwijs; een aanpak die bewezen werkt. Uniek zijn de actieve inzet van kinderboekenauteurs, de voortdurende koppeling tussen lezen en schrijven en de interactie door innovatieve ICT-toepassingen. Daarin worden niet alleen kinderen en leerkrachten, maar ook ouders en leesconsulenten van bibliotheken betrokken.
Dit levert de sessie op: Tijdens de presentatie maak je kennis met aanpak en programma's, krijg je inzicht in de resultaten en neem je praktische tips mee naar huis voor hoe je het leesplezier in de klas kunt vergroten.

Ronde 3

Titel: Camouflage cursus gebruiken bij het signaleren van laaggeletterdheid
Thema: Samenwerking
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Mohammed Benmoussa (Digislim)
Omschrijving: In samenwerking met Rozet en Rijnstad ( Arnhem) is als zogeheten camouflagecursus de workshop ‘Marktplaatsadvertentie maken’ ontwikkeld. Het dient als ‘opstapje’ naar eventueel vervolgaanbod om (beter) te leren lezen en schrijven en/of digitale vaardigheden te ontwikkelen. Bij het opstellen van het projectplan is rekening gehouden met de KLASSE! methodiek. Het is een programma om laaggeletterde NT1'ers te vinden, te benaderen en te werven.
De methode KLASSE! is gebaseerd op het idee dat we mensen alleen kunnen bereiken als we hen aanspreken op een manier die bij hen past. Om dat te doen, is het belangrijk dat we weten hoe hun belevingswereld eruit ziet.
Hierbij helpt het ons te realiseren dat deze belevingswereld niet voor iedere laaggeletterde hetzelfde is. Daarom onderscheiden ze bij KLASSE! vier doelgroepen (profielen) binnen de groep autochtone laaggeletterden.
Dit levert de sessie op: Een betere samenwerking tussen de juiste instanties om cursisten te kunnen werven. Een camouflage cursus, zoals de marktplaats variant, heeft zich inmiddels bewezen. De coaches, die deze presentatie geven, kunnen op deze wijze laaggeletterdheid signaleren en cursisten stapsgewijs doorverwijzen naar programma's en/of instanties die daarbij kunnen helpen.
Titel: Bruggen bouwen en verhalen delen: de interculturele opvoedcoach
Thema: Preventie
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Simone van Leusden (Alfa-college)
Carlien Klaassens (Alfa-college)
Omschrijving: De afdelingen Educatie en Zorg en Welzijn, van het Alfa-college, hebben een nieuwe MBO-opleiding ontwikkeld: 'Interculturele opvoedcoach - ervaringsdeskundige' (Maatschappelijke zorg, niveau 3 begeleider specifieke doelgroepen). We zijn gestart met een praktijkgericht onderzoek in het werkveld, om het gewenste beroepsprofiel samen te stellen en een vernieuwend onderwijsconcept gericht op NT2-leerders te ontwikkelen. De studenten gaan een preventieve rol spelen bij migrantengezinnen op het gebied van laaggeletterdheid, cultuurproblemen, kinderarmoede, integratieproblemen, radicalisering, kindermishandeling en huiselijk geweld. De opgeleide interculturele opvoedcoach wordt een belangrijke bruggenbouwer om met het gezin in contact te komen en maatgerichte steun en begeleiding te bieden. De interculturele opvoedcoach weet wat er bij de doelgroep speelt als het gaat om interculturele problematiek en taalachterstanden in het gezin. Met de opgeleide interculturele opvoedcoach beogen wij dat het migrantengezin en de kinderen beter bereikt en begeleid kunnen worden, zodat zij gelijke kansen in de samenleving krijgen.
Dit levert de sessie op: Het geeft een illustratie van een innovatieve cross-over in het MBO tussen de afdelingen Educatie en Zorg en Welzijn. Wij bieden een goed voorbeeld in de preventie van laaggeletterdheid binnen migrantengezinnen.
Titel: Solo en samen: de cursist centraal
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Henk Kuiper (Stichting Prago)
Rita Huijink (Stichting Prago)
Omschrijving: Wij vertellen hoe onze aanpak werkt. In onze lessen staat niet de lesstof, maar de cursist centraal. Onze cursisten zijn laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen, vaak met een licht verstandelijke beperking of lichte psychische problematiek. Zij kunnen niet terecht in het reguliere onderwijs. Bij Prago zijn ze welkom. Hier leren zij basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en computeren. Zij volgen hun eigen individuele leertraject. Zij leren wat zij zelf willen en kunnen leren, ieder op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Daarom krijgen zij niet alleen les van een bevoegd docent, maar ook hulp van vrijwillige cursistbegeleiders. Naast deze individuele aandacht is ook de groep belangrijk. De cursisten doen nieuwe contacten op, ze leren luisteren naar elkaar. We maken er een gezellige les van. Ook dát is een succesfactor. De ervaring leert dat deze combinatie van solo en samen de beste aanpak vormt, juist voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Want op deze manier doen zij niet alleen basisvaardigheden op, maar krijgen zij ook meer zelfvertrouwen, zij worden zelfredzamer en zelfstandiger. Wat dat betekent in de praktijk, zal een van onze cursisten vertellen.
Dit levert de sessie op: Inspiratie voor de invulling aan het beleid voor deze specifieke doelgroep, bijvoorbeeld vanuit de WEB (bereiken hoger taalniveau), of vanuit de WMO (bevorderen participatie, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid).
Titel: Taalambassadeurs: onmisbare schakel naar begrijpelijk taalgebruik
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Geert Hoogeboom (Stichting ABC)
Omschrijving: Uitleg van de huidige projecten van Stichting ABC. Onze taalambassadeurs geven voorlichting op scholen, bij gemeenten en instellingen. Tevens beoordelen zij teksten met behulp van testpanels. Zij krijgen hiervoor de benodigde training, waarmee we samenwerken met expertisecentrum Pharos. In deze interactieve workshop laten we jullie kennismaken met onze methode.
Dit levert de sessie op: Levert een Aha - erlebnis op: iedereen doet er toe en ik kan als professionele dienstverlener het verschil maken. Men kan op deze manier hun communicatie verbeteren, mensen beter bereiken, de samenleving inclusiever laten zijn. En mensen op een plezierige manier laten meepraten in de buurt, op school etc.
Titel: NT1'ers bereiken? Werven met KLASSE!
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Jorinde van Leeuwen (CINOP / Zet een Punt...)
Marian Janssen-de Goede (Zet een Punt...)
Omschrijving: ‘Hoe word ik een leuke opa?', ‘Slim terugtellen met darten’, of een cursus ‘Starten met je eigen bedrijf’; allemaal voorbeelden van camouflagecursussen om Nederlandstalige laaggeletterden te werven. En... DAT WERKT! Maak kennis met de uitgangspunten van KLASSE!. Ontwerp tijdens de workshop een camouflagecursus en een passende wervingsstrategie. NB: KLASSE! is bedacht door NT1- deskundige Marian Janssen-de Goede en zij is bij de workshop aanwezig.
Dit levert de sessie op: Na afloop van de workshop ga je naar huis met een concrete opzet voor een camouflagecursus en wervingsstrategie voor een NT1- profiel in jouw regio.
Titel: Werken aan basis- en werknemersvaardigheden met online leren
Thema: Samenwerking
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Jomi Ririmasse (Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl)
Paula Mensink (SBCM)
Cockie van de Kamer (WVS)
Omschrijving: Werk speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van mensen. Maar wat als je bepaalde vaardigheden mist, zoals digitale vaardigheden of lees- en/of schrijfvaardigheden? In deze interactieve workshop hoor je welke mogelijkheden er zijn met de programma’s op de WERK-portal en Oefenen.nl. We laten je zien hoe je werknemers kunt begeleiden en volgen, en hoe je leerroutes op maat kunt klaarzetten. Ook laten we zien welke ondersteunende materialen er zijn. Binnen een uur ken je de ins en outs van de WERK-portal en Oefenen.nl. En weet je hoe je werknemers op het gebied van werk- en basisvaardigheden kunt helpen zich te ontwikkelen.
Dit levert de sessie op: Binnen een uur ken je de ins en outs van de WERK-portal en Oefenen.nl. En weet je hoe je werknemers op het gebied van werk- en basisvaardigheden kunt helpen zich te ontwikkelen.
Titel: Basisvaardigheden verbeteren met Oefenen.nl in Bibliotheek AanZet
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Anne-Lies Schrijvers (Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl)
Emmy Rijsdijk (Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl)
Omschrijving: Bibliotheek AanZet helpt mensen hun taal- en digivaardigheden te verbeteren, en biedt daartoe tal van mogelijkheden. Zij verbinden kennis, mensen en organisaties aan elkaar. Zij nodigen bezoekers uit om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Of om moderne technologieën te ontdekken. Zij stimuleren kritisch nadenken. Bibliotheek AanZet helpt bezoekers op weg met o.a. de oefenprogramma’s van Oefenen.nl. Tijdens de workshop bespreken we samen de volgende vragen:
- Wie is de doelgroep?
- Hoe bereik je de doelgroep?
- Welke programma’s gebruikt de bibliotheek naast Klik & Tik?
- Wat zijn de mogelijkheden?
- En hoe kun je zelf aan de slag als organisatie?
Dit levert de sessie op: Je komt meer te weten over het eigen aanbod van bibliotheken op het gebied van taal, digitale vaardigheden, geld en gezondheid. De aanpak van AanZet biedt tips en inspiratie om zelf aan de slag te gaan.
Titel: Elkaar begrijpen door duidelijke communicatie
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Paul Otter (Syncasso gerechtsdeurwaarders)
Omschrijving: Met ons onderzoek "lezen is niet begrijpen" is aangetoond dat 50% van de mensen met financiële problemen ook problemen heeft met lezen. Dat heeft grote gevolgen voor onze workflow als incassobureau: niet begrepen worden, betekent minder effect. Onze teams gaan samen met onze opdrachtgever (de schuldeiser) aan tafel met ervaringsdeskundigen, om documenten door te lopen. Daardoor slaan we drie vliegen in één klap: We creëren intern én extern draagvlak en gevoel voor urgentie, en we verbeteren direct communicatiemiddelen zoals brieven en gerechtsdeurwaardersexploten. Tijdens deze presentatie vertellen wij je meer over ons onderzoek, onze werkwijze en de behaalde resultaten.
Dit levert de sessie op: Je leert meer over een methodiek die je in je eigen organisatie kan inzetten, om je communicatie succesvol te veranderen, met als resultaat een communicatie die de doelgroep begrijpt.
Titel: Onderzoek naar de effecten van BoekStart, de VoorleesExpress en de Bibliotheek op school
Thema: Preventie
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Roel van Steensel (Vrije Universiteit /Erasmus Universiteit)
Merel de Bondt (Vrije Universiteit)
Lisa van der Sande (Vrije Universiteit)
Omschrijving: In het kader van Kunst van Lezen wordt een brede range van programma's ingezet, om de leesontwikkeling en het leesplezier van kinderen te ondersteunen. Die programma's bestrijken de gehele voorschoolse en schoolse ontwikkeling van kinderen en focussen op meerdere contexten: BoekStart en VoorleesExpress zetten via het gezin in op de vroege geletterde ontwikkeling. De Bibliotheek op school zet in op leesbevordering in het basis- en voortgezet onderwijs. De Vrije Universiteit en Erasmus Universiteit hebben in samenwerking met Kunst van Lezen, de drie programma's geëvalueerd en innovatieve experimenten opgezet rondom deze programma's. In deze workshop worden de belangrijkste uitkomsten van deze studies besproken.
Dit levert de sessie op: Je krijgt inzicht in hoe leesbevorderingsprogramma's kunnen bijdragen aan de (vroege) geletterde ontwikkeling en leesmotivatie van kinderen, waaronder kinderen in achterstandssituaties. Je krijgt zowel inzicht in de kansen als in de uitdagingen.
Titel: Participeren met de PiëzoMethodiek
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Thera Leenman (Stichting Piëzo)
Jacqueline Weijer (AKROS)
Omschrijving: Na de inburgeringscursus lukt het lang niet altijd ook echt te participeren in de samenleving. AKROS Amsterdam vertelt samen met stichting Piëzo (Zoetermeer) hoe zij de PiëzoMethodiek toepasbaar hebben gemaakt binnen het project "Een stap vooruit" om inburgeraars te kunnen begeleiden naar hun plek in de maatschappij. Van groot belang hierbij is het gebruik van de Nederlandse taal. In ieder ontwikkelfase van deze methodiek is taal een leerdoel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het concept Storytelling (verhalen vertellen).
Vervolgens komt een aantal ervaringsdeskundigen zelf aan het woord om hun verhaal te kunnen vertellen en vragen te beantwoorden. Er zal tenslotte ruime gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag hoe hoe proces van inburgeraars richting participatie (tijdens of na de inburgeringcursus) het beste kan worden vormgegeven.
Dit levert de sessie op: Inzicht in de PiëzoMethodiek en Storytelling en hoe dit stappenplan van 5 participatiefasen kan worden ingezet als brug tussen inburgering en participatie.
Titel: Landelijke monitor en kwaliteitskader
Thema: Anders
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Hans Hindriks (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Margot van der Linden (ICTU)
Omschrijving: Dit jaar wordt een nieuw landelijk monitorings- en registratiesysteem voor deelnemers aan cursussen basisvaardigheden ingevoerd. In de afgelopen maanden hebben vele gemeenten, cursusaanbieders en andere betrokkenen mee gedacht over de vormgeving van dit nieuwe systeem. De OESO heeft eind 2019 aanbevelingen gedaan, die momenteel verder worden uitgewerkt. Ook wordt er gewerkt aan een nieuw landelijk kwaliteitslabel voor cursussen. In deze presentatie vertellen wij je over de laatste stand van zaken, kun je meepraten over de vormgeving van de monitor en het kwaliteitslabel en laten we zien hoe jouw organisatie gebruik kan maken van deze instrumenten.
Dit levert de sessie op:
Titel: Masterclass Bas den Hollander: Verbeteren Digivaardigen; iedereen moet kunnen meedoen
Thema: Anders
Werkvorm: Interactieve workshop
Sprekers: Bas den Hollander ()
Omschrijving: Ongeveer 11% van de Nederlanders van 16 tot 65 jaar heeft geen of weinig ervaring met de computer. Onder Nederlanders van 55 jaar en ouder is dit zelfs zo’n 20%. Van de laaggeletterden in Nederland kan ruim 30% niet goed omgaan met een computer. Deze mensen kunnen onvoldoende zelfstandig informatie opzoeken en verwerken op de computer.
Mensen met weinig digitale vaardigheden hebben meer kans om werkloos te worden en te blijven. Ook hebben zij vaak te weinig sociale contacten en een slechtere gezondheid. Daarom hebben zij vaker contact met de overheid en zorgverleners. Bijvoorbeeld als ze een uitkering of voorzieningen aan willen vragen.
Het verbeteren van digitale vaardigheden is onderdeel van het bredere programma Digitale Inclusie: Iedereen moet kunnen meedoen. Om mensen te helpen om te gaan met digitalisering zorgt BZK bijvoorbeeld voor cursusmateriaal, taalambassadeurs en bibliotheken die volwassenen helpen om te gaan met computers.
In de masterclass van Bas den Hollander, directeur Digitale Overheid i.o., wordt u meegenomen in de laatste stand van zaken rondom het verbeteren van digitale vaardigheden van Nederlanders: wat hebben we al bereikt, en wat gaan we de komende tijd nog doen.
Dit levert de sessie op:
Titel: Samenwerken werkt! Focus op jongeren in het BENO traject
Thema: Samenwerking
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Jana Steel (Centrum voor basiseducatie Antwerpen)
Omschrijving: Een samenwerking met 6 partners, zoals bij het BENO-traject, is zeker niet evident.
Er moet voortdurend afgestemd worden tussen de verschillende partijen. ‘Wie doet wat? Welke procedure moeten we volgen? Hoe gaan we om met onvoorziene omstandigheden?’
In een presentatie van 30 minuten loods ik je langs de belangrijkste tips en tricks van een verregaande samenwerking.
Je komt te weten hoe we onze doelgroep bereiken, welke valkuilen je best vermijdt, en hoe je de neuzen in dezelfde richting houdt.
Je hoort waarom deze samenwerking zo effectief is en welke mooie resultaten afgelopen jaren bereikt zijn.
Dit levert de sessie op: Een mooi concreet voorbeeld van een aanpak die echt werkt, met tips die meteen te vertalen zijn naar het eigen werkveld.
Titel: Taaltrainingen op de werkvloer: Taalbuddy’s in de praktijk
Thema: Aanpak en methoden
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Noud Janssen (Jumbo)
Paula Adelaar (Toptaal)
Omschrijving: Tijdens de sessie laten we zien hoe je collega’s kunt inzetten om het leerproces te waarborgen. We laten zien hoe je deelnemers kunt stimuleren de theorie in de praktijk te brengen. Daarvoor heeft TopTaal een toolkit ontworpen. De toolkit voor leidinggevenden bevat concrete en praktische handvaten om te oefenen met medewerkers. We laten tijdens de sessie zien waar de toolkit uit bestaat, hoe we deze inzetten en wat de resultaten zijn.
Een ander middel dat we inzetten is een taalbuddy. Een collega of leidinggevende wordt gekoppeld aan een deelnemer om te helpen bij het uitvoeren van opdrachten. Tijdens de sessie worden de ervaringen van Jumbo met het werken met taalbuddy’s en de toolkit gedeeld.
Daarnaast vertellen we over het portfolio voor deelnemers. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de praktijkopdrachten die ze met hun collega taalbuddy’s uitvoeren. Ook krijgen deelnemers aan het einde van de training tips om verder te leren. Bijvoorbeeld een lijst met websites, tv-programma’s en taalapps die voor hen relevant zijn en tips waar je kunt oefenen met de taal. Zij maken vanuit deze tips voor zichzelf een plan van aanpak: waar, wanneer, hoe en met wie gaan zij de taal onderhouden als er geen lessen meer zijn.
Dit levert de sessie op: Deze sessie levert concrete en praktische handvaten op voor het inzetten van leidinggevenden en overige collega’s om de kwaliteit van taaltrainingen te waarborgen.
Titel: De BoekStartcoach en de peuterconsulenten krijgen meer ouders aan het voorlezen!
Thema: Preventie
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Winnie Hoogenboom (Bibliotheek Rotterdam)
Esther van 't Hoff (CJG Rijnmond)
Omschrijving: De BoekStartcoach in Rotterdam werkt nauw samen met de peuterconsulenten van het CJG, waardoor nog meer (laagtaalvaardige) ouders bereikt worden en het (voor)leesplezier gestimuleerd wordt.
De ervaringen en de resultaten van deze samenwerking in de afgelopen twee jaar hebben ertoe geleid dat in Rotterdam in 2020 extra BoekStartcoaches worden ingezet in 10 wijken met een laagtaalvaardige populatie. Ook de peuterconsulenten van het CJG krijgen een uitbreiding van hun werkzaamheden waarmee zij taken overnemen van de BoekStartcoach. De professionals van de bibliotheek en het CJG krijgen extra training. We werken zo samen aan structureel meer aandacht voor het belang van voorlezen door ouders.
Wil je weten hoe deze samenwerking eruit ziet kom dan naar onze presentatie!
Dit levert de sessie op: Je gaat naar huis met tips en inspiratie om de BoekStartcoach nog effectiever in te zetten door nauw samen te werken met de professionals van het CJG.

Blokkenschema

 

Het totale programma is opgenomen in een blokkenschema. Dit schema biedt je een overzicht hoe laat en waar de sessies plaatsvinden.

Voor het blokkenschema klik je hier.